Goede vrijdag was een goede vrijdag voor de Stadspartij

Na een relatief korte openbare onderhandelingsperiode tussen Harald van Roekel en Han ter Maat namens de Stadspartij en de onderhandelaars van D66 en GroenLinks, werd er gisteren gesproken over de portefeuilleverdeling en de wethouders. Omdat het tijdens dit laatste overleg over personen ging, werd achter gesloten deuren onderhandeld. De wethouderskandidaten mochten zelf niet meeonderhandelen. Dus Harald van Roekel en Marike van der Leeden waren namens de Stadspartij de onderhandelaars.

Lees verder

Stadspartij aan de slag met D66 en GroenLinks

Na de overweldigende winst, behaalt bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart, willen de vijf gekozen fractieleden van de Stadspartij zo snel mogelijk aan de slag om een coalitie te vormen die op een ruime meerderheid in de gemeenteraad kan rekenen.

Inmiddels heeft D66 informateur Ron König, wethouder te Rheden, de informatie besprekingen met alle raadsfracties achter de rug en ligt zijn advies op tafel.

In zijn advies stelt König voor dat de drie grote partijen D66, GroenLinks en de Stadspartij (alle drie 5 zetels) aan de slag gaan met een coalitieakkoord. Het voorstel van König om te starten met een formatie door D66, GroenLinks en Stadspartij is door alle partijen overgenomen.

Lees verder

Stadspartij Wageningen boekt monsterzege

De Stadspartij is de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Wageningen geworden. Van 2 naar 5 zetels! De gekozenen zijn in volgorde van de verkiezingsuitslag: Rien Bor, Marike van der Leeden, Harald van Roekel, Dicky Stijns en Han ter Maat In maar liefst 8 van de 19 stembureaus werden we de grootste. De hogere opkomst … Lees verder

Geen isolatie subsidie voor Wageningen

De Stadspartij is zeer verbaasd over het feit dat de provincie Gelderland subsidie voor isolatie van woningen verstrekt voor energiebesparende maatregelen, maar dat de gemeente Wageningen als enige gemeente in de provincie Gelderland geen gebruik maakt van die subsidie. Op de website van de provincie staat zelfs: ‘Subsidie beschikbaar, behalve in Wageningen’. Navraag leert dat het college vindt dat het extra werk oplevert en de ambtelijke uren beter aan een klimaatcampagne (o.a. windmolens) besteed kan worden.

Lees verder