Onderzoek naar alternatieve tracé’s

De Stadspartij heeft nu wel een duidelijk beeld van wat er allemaal kan met de drie varianten rond de Nijenoord Allee: niets dus. Twee zijn veel te duur en een goedkopere accepteert de provincie niet. Als een zwaard van Damocles hangt een vaag Campus tracé boven de discussies. Om een goede keuze te kunnen maken wil de Stadspartij daar nu duidelijkheid over hebben: wat kost dat tracé over de Campus precies en waar komt het tracé te liggen. En welke duurzame en landschappelijke inpassingen zijn er mogelijk. Tot nu toe had het college de opdracht van de gemeenteraad om alleen de varianten rond de Nijenoord Allee te onderzoeken. Via een motie van de Stadspartij is nu aan wethouder Ter Maat ook gevraagd om op korte termijn, in overleg met provincie en WUR, alternatieven over of langs de zich snel ontwikkelende Campus te onderzoeken. Bijzondere aandacht moet daarbij uitgaan naar de afstand tussen het tracé en bebouwing van Noordwest en de aansluiting op de busbaan of de Nijenoord Allee. Alleen op die manier kan de gemeenteraad een afgewogen keus maken en wellicht een manier vinden om de Roghorst, de Tarthorst èn Noordwest te beschermen tegen overlast en hinder van doorgaand verkeer.