Ook ondernemers hebben hulp nodig

Het college en de gemeenteraad hebben in deze barre energietijden afgesproken dat bijstandsgerechtigden en minima, die door de hoge energieprijzen in de problemen komen, zoveel mogelijk ondersteund worden. Met dit beleid is de Stadspartij het volledig eens. Ook is een motie aangenomen waarin de gemeenteraad de verantwoordelijke wethouder vraagt met de sportverenigingen in gesprek te gaan om, voor het einde van dit jaar, een redelijke bijdrage in de extra energiekosten af te spreken. Maar naar de mening van de Stadspartij is er op dit moment te weinig aandacht voor een grote groep ondernemers die het heel moeilijk heeft. Veel ondernemers, die nog aan het bijkomen zijn van een moeilijke Coronaperiode, worden nu ook geconfronteerd met torenhoge energiekosten. Fractieleden van de Stadspartij hebben een rondje door de stad gemaakt. Daaruit blijkt dat vooral de ondernemers die veel energie nodig hebben om producten te maken of te bewaren extra worden getroffen. Om te voorkomen dat die omvallen heeft de Stadspartij het college gevraagd om ook bij die ondernemers te informeren hoe zij door deze moeilijke periode geholpen kunnen worden. Verder roept de Stadspartij op om zoveel mogelijk producten lokaal aan te schaffen om onze ondernemers ook door deze moeilijke periode te helpen.