Oplossing voor parkeren bij sportcomplex De Zoom

Bij sportcomplex De Zoom stonden we voor een uitdaging: parkeerproblemen oplossen zonder dat het gevoel van leefbaarheid en veiligheid bij omwonenden wordt aangetast. Dankzij intensieve overleggen met de sportverenigingen en omwonenden is het onze wethouder gelukt deze uitdaging tot een goed resultaat te brengen.
Wethouder Han ter Maat: “De gesprekken liepen vast, terwijl een goede oplossing heel dichtbij was. Ik ben twee weken geleden persoonlijk in gesprek gegaan. De oplossing is extra parkeergelegenheid die dankzij een hek alleen toegankelijk is wanneer het nodig is. Hierdoor blijft eventuele overlast voor omwonenden tot een absoluut minimum beperkt. De uitbreiding van het bestaande parkeerterrein kan nu snel gerealiseerd worden omdat de omwonenden het beroep nu gaan intrekken. Iedereen is nu tevreden en dat is een mooi resultaat.”