Overbelasting elektriciteitsnet

Morgen is het de ‘kortste’ dag! Met veel lichtjes versieren we bomen, huizen en soms hele buurten, om te vieren dat de dagen weer gaan lengen. Kunnen we dat de komende jaren nog wel zo uitbundig blijven doen? Uit een infoavond van de regio FoodValley blijkt dat het transport van elektriciteit de komende jaren voor hele grote problemen gaat zorgen. In de provincies Utrecht en Gelderland is al bijna geen capaciteit meer beschikbaar op het elektriciteitsnet. De snelheid waarmee de energietransitie (windmolens, zonneparken, warmtepompen, elektrische auto’s) wordt uitgevoerd, is door de netbeheerders zwaar onderschat. Die netcongestie (verstopping) is een probleem wat niet meer eenvoudig is op te lossen. En de problemen zullen de komende jaren alleen nog maar erger worden. Er wordt gevreesd voor grote stroomstoringen bij overbelasting van het elektriciteitsnet. Wat dit tussen nu en 2030 voor Wageningen gaat betekenen is nog niet duidelijk. De Stadspartij gaat in ieder geval aan B&W vragen te onderzoeken wat de gevolgen zijn voor bedrijven en particulieren en voor het aansluiten van nieuwe woningen, warmtepompen en -netwerken en wat de gevolgen zijn voor de energietransitie in het algemeen. Voorlopig nog even genieten van al die mooie lichtjes in onze stad. Fijne jaarwisseling!