Overhaast en blinde paniek

In de toelichting op een motie van GroenLinks, waarmee die partij een zwemplas in de uiterwaarden probeert tegen te houden, wordt geschreven dat ‘de hoge natuurwaarden rondom onze stad versterkt en beschermd moeten worden, in plaats van er op te beknibbelen.’ Tegelijkertijd zijn er plannen om het beetje onbebouwde grond rond onze stad met 188 hectare zonnepanelen of met 10 grote windmolens van ruim 200 meter hoog vol te gooien. Dat is wat de Stadspartij betreft ongelooflijk met elkaar in tegenspraak. De Stadspartij is er een groot voorstander van om eerst te investeren in de isolatie van alle huizen die nog niet optimaal geïsoleerd zijn, om eerst alle daken in de stad van zonnepanelen te voorzien, om eerst aardwarmte optimaal te benutten en om, net als de rest van Nederland, te streven naar een energie neutrale stad in 2050 in plaats van 2030. Maar laten we er voor waken dat we nu in blinde paniek de hoge natuurwaarden en het landschap rondom onze stad verkwanselen met maatregelen waar we over tien jaar vreselijke spijt van hebben. Kijk naar de weggegooide miljoenen voor bio-energiecentrales en de enorme subsidies voor windmolens. Waterstof, thoriumcentrales en goede opslagtechnieken voor elektriciteit is de echte energietoekomst!