Verkoop locatie Kirpestein rond

op .

Wethouder Han ter Maat van de Stadspartij heeft zich sterk gemaakt voor het rondkomen van de verkoop van Kirpestein: “Ik heb deze week het initiatief genomen om de drie partijen bij elkaar te brengen en een allerlaatste poging te doen om de verkoop rond te krijgen, zodat de ontwikkeling ook daadwerkelijk kan plaatsvinden. Ik heb de noodzaak tot het verbeteren en ontwikkelen van deze locatie na al die jaren van verrommeling op die plek benadrukt. Daarbij geholpen door de fractie van de Stadspartij die een motie tot onteigening van het terrein heeft ingediend. Kirpestein zal nu niet langer het lelijkste plekje van Wageningen zijn, nu er straks eindelijk gebouwd gaat worden.”

Ontwerp Welstandsnota Wageningen gaat de inspraak in

op .

Het college van Wageningen heeft het gemeentelijk welstandsbeleid aangepast door een nieuwe Welstandsnota vast te stellen. De ontwerp-Welstandsnota ligt vanaf donderdag 14 september 2017 zes weken ter inzage. Dat betekent dat inwoners en belanghebbenden de komende weken hun reacties kunnen geven op het nieuwe voorgestelde beleid. Op woensdag 4 oktober 2017 wordt een inspraakavond georganiseerd en ook dan is het mogelijk om een reactie te geven. In een Welstandnota worden de criteria vastgelegd waaraan bouwplannen worden getoetst.

Veiligere oversteekplaatsen Rooseveltweg

op .

Bij twee oversteekplaatsen op de Rooseveltweg (bij de Ireneschool en bij Tarthorst/De Hoef zijn de stoplichten verwijderd en vervangen door knipperborden. Voorheen waren de stoplichten vaak buiten werking. Hierdoor was de veiligheid van de overstekende kinderen (en andere voetgangers) onvoldoende gewaarborgd.

Boels Ladies Tour 2017 start in Wageningen

op .

Sportwethouder van Wageningen Han ter Maat van de Stadspartij is blij dat de enige Nederlandse etappekoers uit de UCI Women's WorldTour naar zijn gemeente komt. "Vorig jaar kwam de Giro d’Italia door de stad. Maar nu begint en eindigt de proloog van de Ladies Tour helemaal binnen onze stad.

Samenwerking met natuurorganisaties

op .

Natuur- en landschapsorganisaties in Wageningen zijn in 2016 gevraagd om met voorstellen te komen voor projecten die de komende jaren kunnen worden uitgevoerd en die de kwaliteit van het buitengebied versterken en verhogen. Die uitdaging hebben ze aangenomen met negen projecten als een eerste resultaat.

Snelbus Arnhem / Wageningen

op .

Een hoogwaardige en duurzame busverbinding tussen Arnhem en Wageningen. Dat is de inzet van een samenwerking tussen onder meer de gemeenten Wageningen, Renkum,Arnhem, en de Provincie Gelderland. Uiterlijk 2022 moet de nieuwe bus gaan rijden.
Steeds meer mensen reizen van Arnhem Centraal Station naar Wageningen University & Research (WUR) en terug. Sinds 2013 is de groei van het aantal reizigers meer dan 81 procent. Terwijl de bestaande busverbinding gelijk is gebleven.
De nieuwe hoogwaardige verbinding vergroot de (internationale) bereikbaarheid van de regio.
Reizigers van bijvoorbeeld de ICE kunnen dan bijvoorbeeld van Arnhem Centraal Station snel naar de WUR. Het aantal internationale studenten en medewerkers van de WUR neemt toe. Deze mensen hebben behoefte aan een goede en snelle verbinding tussen Wageningen, Arnhem en de luchthavens van Düsseldorf of Amsterdam.

Bouw sporthal Marijkeweg kan van start

op .

De bouw van de nieuwe sporthal aan de Marijkeweg kan van start. De gemeenteraad is bij de vaststelling van de Kadernota akkoord gegaan met een aanvullend budget om de sporthal te kunnen realiseren. Wethouder Han ter Maat van de Stadspartij: ”We starten meteen na de zomer met de bouw zodat de hal in de zomer van 2018 wordt opgeleverd. Hierdoor kan KV Wageningen bij ingang van het nieuwe seizoen 2018/2019 in de nieuwe hal de zaalcompetitie spelen, maar ook het basisonderwijs kan in de sporthal sporten met ingang van dat leerjaar.”
De gemeente wil de sporthal graag zo duurzaam mogelijk bouwen waarbij de verwachting is dat er meer energie geleverd dan gebruikt wordt.
De voorzitter van KV Wageningen, Gertjan van Leeuwen, is uitermate verheugd met de realisatie: ”Al sinds de fusie van vijf jaar geleden is het een grote wens om naar één accommodatie te verhuizen. Die lang gekoesterde wens gaat hiermee in vervulling.