PLANONTWIKKELING DE DREIJEN VAN START

Wageningen University wil samen met Kuin Vastgoed en Ter Steege Gebiedsontwikkeling een globale visie voor het totale gebied van De Dreijen opstellen met een stedenbouwkundige uitwerking voor de locatie op De Dreijen gelegen tussen de Ritzema Bosweg, de Arboretumlaan, de Dreijenlaan en de Vijverweg. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de gemeenteraad te vragen hieraan medewerking te verlenen.
Wethouder Han ter Maat van de Stadspartij: “Ik ben blij met dit initiatief omdat we zo op deze mooie plek in onze stad woningen kunnen toevoegen, waar behoefte aan is woningen voor senioren, voor starters en voor kenniswerkers en jonge tweeverdieners. Dat hebben we de eigenaar en ontwikkelaars ook laten weten en zij hebben met de planvorming daar ook invulling aan gegeven. Hierdoor kan de planontwikkeling van De Dreijen op dit deelgebied starten.”