Reageer op de Netwerkvisie verkeer!

Inwoners van Wageningen kunnen vanaf hun bank met de voeten op tafel tot 18 april 2016 aangeven wat zij vinden van het verkeersnetwerk in de stad. In een netwerkvisie staan de meest optimale verkeersnetwerken voor alle vormen van verkeer: voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, auto’s en vrachtauto’s. Een goede inrichting van de verkeersnetwerken bepaalt voor een belangrijk deel hoe bereikbaar de stad is en hoe verkeersveilig het is. Om dit te bereiken, is een visie nodig.
Bij het opstellen van de visie worden de knelpunten in beeld gebracht. Vervolgens worden deze in een uitvoeringsprogramma opgenomen, dat voor twee jaar geldt. Wethouder Han ter Maat: “Duurzaam Veilig is een uitgangspunt van de netwerkvisie. We geven prioriteit aan de fiets, vervolgens de bus en daarna de auto. Met die volgorde in ons achterhoofd, maar ook op basis van urgentie en samenhang, lossen we de knelpunten op. Eén daarvan is een conflict tussen het verbeteren van de doorstroming van auto’s en vrachtverkeer op de Mansholtlaan en de Nijenoord Allee enerzijds en het faciliteren van de grote stroom fietsers naar de Campus anderzijds. Ik vind dat we bij het zoeken naar oplossingen verder moeten kijken dan 2020. De fiets, en in het bijzonder de E-bike, en ook allerlei vormen van innovatief vervoer zoals de WEpod zullen een grote vlucht gaan nemen in de komende decennia. Dat moeten we nu voor ogen houden”.
Op de website netwerkvisiewageningen staat meer informatie. Alle opmerkingen gaan naar de gemeenteraad die daarna een beslissing neemt over de netwerkvisie.