Realistisch klimaatbeleid

Half mei heeft de Rekenkamer een rapport gepresenteerd over het streven van de gemeente Wageningen om al in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn. Een Rekenkamer onderzoekt of het handelen van een gemeentebestuur iets voor de burgers oplevert. Daarbij onderzoekt de Rekenkamer de doeltreffendheid, de doelmatigheid en of alles voldoet aan de wet. De Rekenkamer kwam tot de conclusie dat klimaatneutraliteit in 2030 voor Wageningen onhaalbaar is. Er is tot op dit moment door de gemeente te weinig gedaan en veel te weinig geld geïnvesteerd om dat doel te halen. De GroenLinks informateur van dit college (tegenwoordig gedeputeerde bij de provincie) gaf direct na de verkiezingen in 2018 al aan het een veel te ambitieus programma te vinden. Vooral ook omdat om ons heen door alle gemeenten, regio’s en landelijk naar 2050 werd gestreefd. Vanwege de grote tekorten die onze gemeente heeft, en die door de Corona pandemie alleen maar dramatischer zijn geworden, lijkt het de Stadspartij verstandig nu even alle technologische ontwikkelingen af te wachten. De ambitie moet afgeschaald worden en moet gelijk lopen met de landelijke energietransitie en streven naar 2050. De haast, zonder voldoende financiën beschikbaar te hebben, leidt tot energieopwekkingsmaatregelen waar we later grote spijt van hebben.