Respectloze begroting

Vorig jaar werd de Onroerend Zaak Belasting (OZB) met ruim 5% verhoogd. De Stadspartij voorspelde toen al dat dit jaar weer een forse OZB-verhoging nodig zou zijn. Maar dat die belastingverhoging zo hoog zou uitvallen had niemand verwacht; ruim 12% OZB-verhoging plus nog verhogingen van leges en parkeertarieven. De Stadspartij heeft vervolgens, samen met de andere oppositiepartijen, gewerkt aan een soort ‘tegenbegroting’. Daarbij werd het meeste geld gehaald uit het voorlopig vooruitschuiven van allerlei dure plannen van het college om Wageningen in 2030 al de groenste, duurzaamste en volledig klimaat neutrale stad te laten zijn. Ons motto is steevast dat je niet meer kunt uitgeven dan er in komt en je niet ongebreideld de belastingdruk van inwoners kunt verhogen. Onze tegenbegroting voor 2020 werd echter door GroenLinks en D66, gesteund door de PvdA en ChristenUnie, zonder duidelijke motivatie weggestemd. U kunt zich vast nog wel herinneren dat deze partijen zich na de verkiezingen voornamen om alles ‘Samen met de stad’ te gaan doen. Nu weet u wat ze daar mee bedoelden; de coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie wentelen het tekort van bijna zes miljoen euro gewoon op u af. U begrijpt dat de Stadspartij met een begroting, die zo weinig respect toont voor de portemonnee van de inwoners, niet kon instemmen. De hele oppositie dacht er ook zo over en stemde ook tegen.