Samenvatting verkiezingsprogramma

Hieronder staat een samenvatting van het verkiezingsprogramma met de belangrijkste punten waar de Stadspartij de komende vier jaar in ieder geval voor staat.

BESTUURSSTIJL
 • Inzet op benaderbare en meedenkende gemeente die inwoners helpt en serieus neemt

 • Inzet op terugkoppeling van de inspraak – wat is er mee gedaan en welke afwegingen zijn gemaakt

 • Beoordelen van plannen positief benaderen: Ja mits, in plaats van Nee, tenzij!

160
BINNENSTAD
 • Voldoende parkeervoorzieningen voor zowel fiets als auto

 • Voorkomen leegstand door concentratie winkels in centrumgebied

 • Herstellen stadsgracht en doortrekken Wallenpad

 • Bevrijding en capitulatie blijvend herdenken
160
ECONOMIE
 • Wageningen het kenniscentrum op het gebied van ‘Life Sciences'

 • Kleine detailhandel en lokaal producerende ondernemers stimuleren om eigenheid te bevorderen

 • Productiebedrijven in Wageningen houden voor arbeidsmarktperspectief
160
FINANCIEN
 • Gezond en solide financieel beleid met structureel sluitende begroting

 • Geld volgt beleid

 • Financiële reserves zijn er om risico’s af te dekken

160
KLIMAAT, NATUUR EN MILIEU
 • Klimaatneutraal wanneer het kan

 • Prioriteit bij isolatie en terugdringen energiegebruik

 • Gasloos en energieneutraal voor nieuwbouw

 • Zonne-energie op dijken en zonneparken (maar niet in kwetsbare natuurgebieden)

 • Windmolens passen niet in ons Wageningse landschap
160
KUNST & CULTUUR
 • Samen met ondernemers en culturele instellingen gratis toegankelijke activiteiten

 • Kunstenaars mogelijkheid geven eigen werk in publieke ruimten te exposeren

 • Meer ontmoetingspunten voor jongeren om te kunnen ‘chillen’

 • Volledige privatisering Junushoff met een commerciële exploitatie
160
ONDERWIJS
 • Veilige school-huis routes voor scholieren

 • Schoolgebouwen en (buurt) speelplaatsen zijn multifunctioneel inzetbaar

 • Basisschoolleerlingen halen tijdens schooltijd minimaal 1 zwemdiploma

 • Randvoorwaarden voor een leuk studieverblijf zijn van groot belang
160
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
 • Wageningen 24/7 veilig voor iedereen

 • Financiële ruimte voor voldoende capaciteit bijzondere opsporingsambtenaren

 • Handhavend optreden, ook tegen kleine vergrijpen, vergroot gevoel van veiligheid

160
OPENBARE WERKEN
 • Niveau onderhoud van de binnenstad omhoog, meer groenvoorzieningen

 • Uitvoeringsprogramma Binnenstad uitvoeren

 • Ondersteunen initiatieven die het aangezicht van de stad verbeteren

160
RUIMTE IN WAGENINGEN
 • Rode contour en geen uitbreiding in het buitengebied (De Eng/Binnenveld)

 • Plannen voor bouwen door projectontwikkelaars moeten voldoen aan eisen uit de Woonvisie

 • Accent bij ontwikkeling woningen moet liggen op senioren en starters
160
SPORT
 • Meebewegen en meer bewegen

 • Sport is toegankelijk en betaalbaar voor iedereen

 • Stimuleringsfonds waaruit een financiële aanmoediging kan worden betaald aan sporters of verenigingen die iets extra’s doen
160