Schiet mij maar lek!

Het leek allemaal zo leuk! De dijk tussen de Grebbeberg en de Wageningse Berg, die de Gelderse Vallei tot aan Amersfoort moet beschermen tegen een overstroming, zou omgevormd worden tot een Deltadijk Een soort superdijk met een rijbaan gescheiden van fiets- en wandelpad. En als we toch grond gaan verplaatsen, zou er in de uiterwaarden ten westen van Wageningen een roeibaan gemaakt kunnen worden. Ten zuiden van de haven kwam een grote zwemplas, zodat er niemand meer hoeft te zwemmen (en te verdrinken) in de Rijn. Er werd zelfs gedacht aan het verplaatsen van de jachthaven. De Dijkdenkers, een club betrokken inwoners, stak er veel tijd in om er iets moois van te maken. Maar langzaam vielen alle ideeën één voor één af. De roeibaan viel af vanwege broedende watervogels. De locatie van de zwemplas zou misschien in de toekomst wellicht een eventueel leefgebied kunnen worden van de porseleinhoen en ook de verplaatsing van de jachthaven was een stap te ver. Nu lees ik in de ‘Nieuwsbrief Grebbedijk’ van het Waterschap dat de dijk sterker is dan verwacht. Sterker nog: de dijk hoeft niet eens verhoogd te worden en de getrapte kruin (met een scheiding tussen auto, fiets en wandelaar) komt ook te vervallen. Schiet mij maar lek!