Selectief beleid

De laatste sprint voor de verkiezingen is ingezet. Een lading belangrijke documenten komt de komende weken op de tafel van deze gemeenteraad om er nog ‘snel even’ wat van te vinden. Zo moeten we besluiten wat we vinden van het nieuwe voorstel voor Beter Bereikbaar Wageningen. Niet dat het heel veel uit maakt. De provincie trekt haar plan en wij mogen de rest van de problemen die ontstaan oplossen. Ook op sociaal vlak moeten we nog even rennen. Samen Wageningen, het Armoedebeleid en het dossier Goed Werk moeten allemaal nog besproken worden. Het is fijn dat we in deze onzekere tijden kijken naar wat het beste is voor onze stad en hoe we onze inwoners kunnen ondersteunen op sociaal vlak. Het zou beter zijn als het college sociaal niet alleen op het sociaal domein zou betrekken maar in het algemeen deel uit laat maken van plannen en procedures. Want daar was in de discussie rondom windmolens weinig over te vinden. De wethouder noemde het document zelfs niet-participatief (!) tot stand gekomen. Wij vinden het schandalig dat de coalitie zo makkelijk haar idealen opzij zet wanneer dat toevallig beter uitkomt. Wij lopen zelf liever de langere weg, met een goede uitkomst.