Sportverenigingen weer de dupe!

De Stadspartij heeft verdeeld gestemd over de invoering van een vierde afvalcontainer. Een deel van de fractie is tevreden over het experiment, het andere deel maakt zich zorgen over inwoners met weinig ruimte om het huis en om het zelf moeten wegbrengen van afval.

Waar de fractie niet verdeeld over is en waar we ons grote zorgen over maken, is het ophalen van het oud-papier door diverse sportverenigingen. Dat gaat verdwijnen en dat betekent een groot financieel verlies voor die sportverenigingen. De zoveelste aanslag op de inkomsten van sportverenigingen. De Stadspartij zal er alles aan doen om dat te voorkomen.