Stadspartij Wageningen boekt monsterzege

De Stadspartij is de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Wageningen geworden. Van 2 naar 5 zetels! De gekozenen zijn in volgorde van de verkiezingsuitslag: Rien Bor, Marike van der Leeden, Harald van Roekel, Dicky Stijns en Han ter Maat

In maar liefst 8 van de 19 stembureaus werden we de grootste.

De hogere opkomst in Wageningen van 58% naar 62% geeft aan dat er iets te kiezen viel in Wageningen. En dat de kiezers daarbij massaal voor de Stadspartij gekozen hebben beschouwen we als een compliment voor onze inzet en ons directe contact met de bevolking. Luisteren naar u en sociaal realistisch beleid maken staat ook de komende vier jaar hoog op onze agenda.

De vijf nieuw gekozen fractieleden en de steunfractieleden en iedereen die ons van deskundige input heeft voorzien willen u hierbij hartelijk danken voor hun steun en vertrouwen.

Dat wij nu even groot zijn als D66 en GroenLinks schept verplichtingen en verantwoordelijkheden om het bestuur van onze stad goed op te pakken. De Stadspartij gaat vol vertrouwen en met nieuwe energie de coalitieonderhandelingen in, waarbij we zullen staan voor hetgeen we in ons verkiezingsprogramma hebben verwoord.

We hopen op vier mooie jaren waarbij we zullen laten zien dat wij net als onze kiezers ‘Hart voor de Stad’ hebben.

Rien Bor

lijsttrekker