Stadspartij wil duidelijkheid over gevolgen PAS

Sinds de Raad van State eind mei bepaalde dat Nederland te lichtzinnig omgaat met de normen voor de stikstof uitstoot, liggen ruim 18.000 projecten in ons land stil. Ook in onze regio liggen projecten stil, maar niemand lijkt precies te weten welke impact de uitspraak op Wageningen heeft. De Stadspartij heeft het college gevraagd om zo snel mogelijk een compleet overzicht op te stellen van de projecten in Wageningen die door de uitspraak getroffen zijn.

“Wageningen wordt omzoomd door beschermde natuurgebieden”, zegt Rien Bor, fractievoorzitter van de Stadspartij Wageningen. “Het gevolg is dat de uitgifte van vergunningen volkomen stil ligt en er voor elk project compenserende maatregelen gezocht moet gaan worden. Maar zoveel valt er in onze gemeente niet te compenseren. We hebben weinig veehouderijen en geen snelwegen binnen onze gemeentegrenzen. Daarom willen we precies van het college weten om welke projecten het gaat, hoeveel er gecompenseerd moet worden en hoe het college dat denkt aan te pakken.”

Gevolgen
Er worden geen vergunningen meer afgegeven voor projecten waarbij stikstof wordt uitgestoten. Dat geldt niet alleen voor de bouw van stallen voor vee, maar ook voor de bouw van woningen. Dat er bij de bouw van woningen slechts tijdelijk stikstof wordt uitgestoten doet er niet toe. “De gevolgen hiervan moeten snel onderzocht worden”, aldus Bor. “Wat betekent dit voor de bereikbaarheid van Wageningen, voor de ontwikkelingen rond de haven, de aanpak van de Grebbedijk, NudePark 2 en voor de vele (studenten)woningbouwprojecten die op stapel staan?”