Stadspartij wil ruimte voor nieuwe initiatieven

In dialoog gaan, sparren en meedenken als er iemand een initiatief indient. Dat zou de rol van de gemeente moeten zijn als het aan de Stadspartij ligt. Daarbij staat het initiatief centraal en moet de gemeente niet beginnen met allerlei kaders, randvoorwaarden en het vaststellen van plannen. De Stadspartij wil uitgaan van loslaten, gezond verstand en vertrouwen.

De wethouder van de Stadspartij, Han ter Maat: “Door het aantal regels te verminderen en te vereenvoudigen krijgen initiatieven meer ruimte. Op die manier kunnen we veel meer met elkaar bereiken en kansen pakken. En dat past helemaal binnen de lijn die de Stadspartij voorstaat waarin de ‘ja, mits’ houding de grondhouding is in plaats van ‘nee, tenzij’. Hiermee straal je uit dat je vertrouwen hebt in de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en bedrijven.”
Om ook de gemeenteraad te betrekken bij de nieuwe werkwijze organiseert het college op 3 maart a.s. een bijeenkomst voor raadsleden over dit onderwerp.