Stadspartij wil school in Nieuw Kortenoord

De Stadspartij gaat samen met PPO de Link, Kinderopvang Wageningen en projectontwikkelaar Bouwfonds onderzoeken of het mogelijk is in de nieuwe wijk Kortenoord een Integraal Kindcentrum (IKC) te ontwikkelen. De locatie op Kortenoord waar voorheen het universiteitsgebouw Zodiac stond, wordt door Bouwfonds beschikbaar gehouden om dit plan te realiseren. Een Integraal Kind Centrum is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en welzijnsactiviteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar zijn samengevoegd. Gedurende de dag kunnen ze daar terecht om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten.

“Nu de wijk Nieuw Kortenoord zich in rap tempo ontwikkelt en voornamelijk bevolkt wordt door jonge gezinnen, is het niet meer vol te houden om daar geen voorziening te vestigen voor de begeleiding van kinderen”, zegt Rien Bor, gemeenteraadslid voor de Stadspartij Wageningen. “Over een paar jaar staan er ruim 1100 woningen in die nieuwe wijk. Wanneer al die kinderen in andere wijken naar school zouden moeten betekent dat tijdens schooltijden enorme verkeersbewegingen. Alleen al uit praktisch oogpunt is het daarom noodzakelijk daar een IKC te vestigen.”

Haalbaarheid
Het voordeel van een Integraal Kindcentrum is dat ouders en kinderen te maken hebben met één pedagogische visie, één organisatie en één team met professionals uit opvang, onderwijs en welzijn. Er is geen ‘knip’ tussen school en (buitenschoolse) opvang of tussen peuterspeelzaal en school: voor de kinderen vloeit dit heel natuurlijk in elkaar over. Een Integraal Kindcentrum is dus veel meer dan ‘meerdere organisaties onder één dak’. Over organisatiegrenzen heen wordt één uitdagende leer- en ontwikkelomgeving aangeboden.
“We gaan de komende maanden met PPO de Link, Kinderopvang Wageningen en Bouwfonds de haalbaarheid onderzoeken en we zullen op termijn de voorstellen aan college en gemeenteraad aanbieden”, zegt Bor. “De fractie van de Stadspartij is er inmiddels wel van overtuigd dat er een Integraal Kindcentrum in Nieuw Kortenoord moet komen.”