Stadspartij wil snel één geluid richting provincie

Sinds de provincie, op grote billboards langs de doorgaande weg in Wageningen, iedereen oproept om mee te denken om de bereikbaarheid van onze stad te verbeteren, tuimelen organisaties van bedrijven, bewonersverenigingen, fietsbonden en politieke partijen over elkaar heen om vooral hun eigen belang uit te venten. Beter zou zijn om als gemeenteraad en betrokkenen gezamenlijk bij de provincie aan te dringen snel te starten met de plannen die al een jaar klaarliggen.

“De fractie van de Stadspartij zou graag zien dat nu snel verder gegaan wordt met de voorstellen die al vastgelegd zijn, zegt Rien Bor, gemeenteraadslid voor de Stadspartij. “De gemeenteraad heeft in 2013 via het Gemeentelijk MobiliteitsPlan (GMP) en in de Structuurvisie gekozen om met het bestaande wegennet de bereikbaarheid van onze stad te verbeteren. Een gemeentelijk mobiliteitsonderzoek gaf toen al aan, dat tot 2030 de verbreding van de Mansholtlaan en Nijenoordallee met vrij-liggende fietsoversteken voldoende soelaas zou bieden. Dat wordt nu bevestigd door een onderzoek van de provincie waaruit ook nog eens blijkt dat zowel de verbreding van de Mansholtlaan/Nijenoordallee als ook het zogenaamde ‘Rondje Campus’ (route via Kielekampersteeg en Dijkgraaf naar de Nijenoordallee) de bereikbaarheid in vergelijkbare mate verbeteren. Nou, dan maar kiezen voor de snelste optie met het grootste draagvlak.”

Sluipverkeer
De Stadspartij is tegen een rondweg om Noordwest. Vooral vanwege het unieke Binnenveld en de leefbaarheid in Noordwest. Maar daarnaast zou de aanleg van de weg vele jaren duren vanwege allerlei onteigeningsprocedures en protesten tot aan de Raad van State toe. In het provinciale onderzoek is die rondweg niet meer meegenomen. Ook het ‘Rondje Campus’ zal leiden tot allerlei procedures en verzet, zo bleek onlangs ook tijdens een bijeenkomst van de bewonersvereniging Noordwest.
De Stadspartij is wel voor een extra ingang aan de noordkant van de campus (waar die ook zou moeten komen), waarbij wel voorkomen moet worden dat er sluipverkeer over de campus ontstaat. Daarmee zou het kruispunt bij Hoevestein kunnen worden ontlast.

Eén geluid
“De gemeente Wageningen heeft het geld klaar liggen en er is draagvlak voor de aanpak zoals in het GMP en Structuurvisie is opgenomen”, meent Rien Bor. “Dus nu kan er snel begonnen worden met de verbreding van beide wegen. De Provincie had er ook geld voor klaar liggen, maar rond de verkiezingen van maart jl. werd dat plotseling terug genomen.”
De Stadspartij gaat, het liefst met alle andere betrokkenen, het college van B&W vragen er bij de provincie op aan te dringen het destijds al vrijgemaakte geld weer beschikbaar te stellen, zodat in 2015 al met de aanpassingen kan worden begonnen. Het zou mooi zijn wanneer het college die ene boodschap uit Wageningen bij de provincie namens alle (politieke) partijen kan laten horen.