Steun aankoop Binnenveldse Hooilanden.

Stichting Mooi Binnenveld is op 1 mei 2017 een fondsenwerving en crowdfundingsactie gestart om zo’n 40 tot 50 hectare natuurgrond aan te kopen in het binnenveld van Wageningen. De Stichting heeft de gemeente gevraagd om een bijdrage voor de aankoop en het beheer van natuurgronden in de Binnenveldse Hooilanden. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om daar – onder voorwaarden – in mee te gaan.
In de Binnenveldse Hooilanden werken natuurliefhebbers, boeren en terreinbeheerders samen met Staatsbosbeheer en het Waterschap Vallei en Veluwe aan prachtige nieuwe natuur tussen Veenendaal en Wageningen. De Binnenveldse Hooilanden wordt een uniek gebied van 300 hectare aaneengesloten topnatuur waar straks veel bijzondere natuur te zien is.
Wethouder Han ter Maat van de Stadspartij: “Het project Binnenveldse Hooilanden is een bijzonder initiatief, met landelijke uitstraling. In dit project werken natuurorganisaties samen met agrarische belangenclubs. De gemeente wil met de aanvullende bijdrage laten zien dat we het project qua inhoud en ook qua samenwerking waarderen. En dat heeft het college tot het besluit gebracht om een financiële bijdrage te leveren. De stichting vraagt de gemeente om bij elke euro die uit de Wageningse samenleving wordt gehaald € 0,50 toe te voegen. Omdat de stichting grote ambities heeft, is wel een maximumbedrag afgesproken voor de aanvulling van de gemeente. ’’