CLAUDIUS VAN DE VIJVER

Ik woon bijna 15 jaar in Wageningen en wil hier niet snel weg. Een gezellige stad met een prachtige leefomgeving en met prachtige mensen. Na heel wat jaren actief te zijn geweest met het ondersteunen van sportverenigingen in Wageningen wilde ik mij wat breder gaan inzetten voor Wageningen. Zo kwam ik bij de Stadspartij terecht daar deze partij in mijn ogen het belang van Wageningen en haar burgers het meest voorop heeft staan. Dat is in deze tijd ook wel nodig gegeven een aantal belangrijke zaken die alle burgers van Wageningen aangaan: Hoe gaan we het energievraagstuk aanpakken? Hoe zorgen we ervoor dat Wageningen en haar verschillende wijken goed bereikbaar  blijven? Hoe lossen we het woningvraagstuk op gegeven de grote diversiteit aan bewoners die goede en betaalbare huisvesting behoeven en de beperkte ruimte die beschikbaar is om nieuwe woningen te bouwen.

Ik ben nu sinds kort lid van de fractie van de Stadspartij en hoop de komende jaren een bijdrage te kunnen leveren om deze en andere vraagstukken op te lossen om zo Wageningen op een goede, duurzame manier de toekomst in te loodsen waarbij het woonplezier van de burgers een kernpunt is.