Struisvogelpolitiek

De Stadspartij vraagt zich af wanneer het college van GroenLinks, D66, PvdA en de ChristenUnie zijn (financiële) verantwoordelijkheid neemt. Na de verkiezingen is de Kadernota 2018 (voorloper van deze begroting) ongeveer overgeslagen. Bij de begroting in november zou duidelijk worden welke koers de coalitie gaat varen. Nu de begroting is gepresenteerd kan de enige constatering zijn dat dit college (veel) geld te kort komt. Er is geen beleid aangekondigd om tekorten terug te dringen, er worden geen voorstellen gedaan waarop we kunnen bezuinigen en er zijn geen plannen om efficiënter te werken. Wel is de OZB verhoogd met bijna 5%. Op voorstel van de oppositie gaan we daarom op korte termijn om tafel om te gaan praten over het terugdringen van deze tekorten En er zal wat moeten gebeuren! In het eerste kwartaal 2019 worden namelijk de definitieve cijfers over 2018 bekend (een fors bedrag in de min) en daaropvolgend de bekendmaking van de voorlopige rijksbijdrage over 2019. In juni 2019 moet er toch echt een goed gevulde Kadernota komen. Niets doen zou het gedrag van een struisvogel imiteren. De financiële ellende is dan niet te overzien en de tekorten lopen op. En daarmee de jaarlijkse verhoging van de OZB!