To be or not to be

Als Stadspartij staan we altijd voor onze stad. Een stad met haar inwoners en voor haar inwoners. Toch bekruipt ons steeds vaker het onbehaaglijke gevoel dat we als stad, of als gemeenteraad, steeds minder over de stad en haar inwoners gaan. Zo werd in afgelopen vergadering gesproken over het inpassingplan van de provincie rondom Beter Bereikbaar Wageningen. Tijdens de eerdere bijeenkomsten kwam ook al aan het licht dat we veel kunnen vinden maar dat er weinig mee gaat gebeuren. Als we echt iets willen, dan moeten we het zelf regelen. Zorgen over geluidsoverlast en leefbaarheid van omliggende wijken worden snel aan de kant geschoven. Daarvoor hoeft een plan trouwens niet provinciaal te zijn. Ook bij het warmtenet voor de Benedenbuurt is toch maar weer duidelijk gebleken dat de reputatie van Wageningen en het voorop lopen in een transitie belangrijker is dan fijn wonen in onze stad. We vrezen dat dit in de toekomst alleen maar erger gaat worden. Problemen als de file op het elektriciteitsnetwerk leveren een nog grotere afhankelijkheid van partners op. En als we iets zeker weten dan is “afhankelijk zijn van” vaak hetzelfde als “niet zelf kunnen beslissen”. Als Stadspartij zullen we altijd blijven werken aan onze stad, de onafhankelijkheid en vooral het eigen belang voorop.