Uitnodiging: Bijeenkomst laagvliegen

Werkgroep Vliegverkeerd Wageningen 
Bijeenkomst op 19 november
Bescherm mens en natuur tégen laagvliegen!

U wordt uitgenodigd voor een bijeenkomst over laag vliegen over Wageningen en omgeving. Schiphol zit vol en gaat uitbreiden naar vliegveld Lelystad. Maar het gebruikelijke, hoge luchtruim zit ook al vol. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ziet als ‘oplossing’ dat vliegtuigen van en naar Lelystad gaan laagvliegen. Dat veroorzaakt veel nadelen voor mens en natuur, zoals extra geluidsoverlast en uitstoot. Het laagvliegen gaat drie jaar duren, maar zekerheid over een einddatum kan de minister niet geven. Het hoge luchtruim is immers al vol, overvol zelfs. 

Wilt u meer weten over het laagvliegen? Wilt u uw stem laten horen en meedoen aan het gesprek? Iedereen is van harte welkom: bezorgde bewoners, gemeenteraadsleden en natuur- en milieuorganisaties.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de werkgroep Vliegverkeerd Wageningen.
Tijd en plaats: maandag 19 november van 19.45 tot 22.00 uur in het stadhuis van Wageningen.