Unieke kans gaat verloren

Een paar eeuwen geleden stroomde de Rijn vlak langs ons stadje en bepaalde de rivier de groei en bloei van Wageningen. Geleidelijk heeft Wageningen de rivier de rug toegekeerd en pleziervaart en watersporters ver weggestopt achter een grote overslaghaven. Vanwege een dijkverzwaring, waarbij de hele Grebbedijk op de schop gaat, had Wageningen de uiterst zeldzame kans om de rivier, en alles wat daarbij hoort, weer meer bij de stad te betrekken. Enthousiast kwamen inwoners met plannen: maak de zuidoever vrij van industrie, maak een veilige recreatieve roeigeul in de Plasserwaard, verplaats de jachthaven, Argo en Vada naar dichterbij de stad, wandelroutes door de uiterwaarden en een grote veilige zwemplas met stranden in de driehoek Pabstendam, Havenkanaal en Rijn. Vorige week werd het definitieve plan in de Wageningse gemeenteraad besproken. Van alle plannen, waar de laatste twee jaar heel veel energie ingestoken was, bleek helemaal niets meer over. GroenLinks was blij, alle andere partijen vonden het jammer, maar stemden wel met het uitgeklede plan in. De fractie van de Stadspartij was diep teleurgesteld. Zo diep, dat we tegen gestemd hebben. Niet omdat we tegen de dijkverzwaring zijn, maar vooral uit protest omdat de politiek hier een geweldige unieke kans voor Wageningen laat liggen.