Verkeersoverlast in Tuinwijk-Kortenoord

De Stadspartij heeft tegen de ontwikkeling van het laatste deel van Kortenoord gestemd. Niet omdat we het geen goed plan vinden. In tegendeel! Het wordt een hele mooie wijk, waar veel inwoners met plezier zullen gaan wonen. We hebben tegen gestemd omdat bij de afwikkeling van het bouwverkeer en het verkeer van en naar de nieuwe wijk Buitenoord niet goed met de bewoners is gecommuniceerd. Er werd voortdurend wisselende informatie beschikbaar gesteld. De Stadspartij wil alleen besluiten nemen op basis van duidelijke informatie. Er is vooraf ook niet goed nagedacht over hoe tijdens de bouw de verkeerstromen moeten lopen. Omdat de Nijlantsingel nog jaren afgesloten blijft voor de inwoners van deelplan 3, zal al het in- en uitgaande verkeer via de Frans Beijerstraat en de Van de Weerdstraat lopen. Het achterste deel van de Nijlantsingel wordt de komende jaren alleen gebruikt voor bouwverkeer. Ook dat is een situatie die anders opgelost had kunnen worden, om daarmee de aanwonenden veel overlast te besparen. Het geld dat de gemeente nu moet steken in maatregelen om de verkeersveiligheid te waarborgen, had beter gestoken kunnen worden in alternatieve ontsluitingen. Helaas waren de Stadspartij en de SP de enige partijen die er zo over dachten.