Verzoeken om hulp

De Stadspartij krijgt behoorlijk wat verzoeken om hulp van inwoners die vastlopen in starre gemeentelijke procedures en regels. Regelmatig worden die zonder begrip voor een specifieke situatie gehandhaafd. In de top van de verzoeken om hulp staan de Welstandscommissie (CRK) en de Monumentencommissie. Zo kregen we onlangs een mail van iemand die met de tekeningen van zijn project 14 keer (!) bij de CRK moest komen voor hij verder mocht. Nu, ruim een jaar later, wil de CRK hem weer uitnodigen om toch nog eens naar zijn project te kijken! Afgelopen week waren we te gast bij de ondernemers van de binnenstad en ook daar hoorden we soortgelijke geluiden. Veel ondernemers willen hun historische pand verduurzamen door bijvoorbeeld te isoleren, dubbel glas te installeren en/of zonnepanelen te plaatsen. Vanwege de energieprijzen natuurlijk, maar ook omdat ze meedenken over de omgeving. Toch geeft de monumentencommissie hier geen toestemming voor. Die commissie moet zich realiseren dat het inderdaad belangrijk is dat historische gebouwen hun historische uitstraling behouden, maar dat aanpassing aan de huidige tijd om energie te besparen of op te wekken ook noodzakelijk is. De Stadspartij gaat binnenkort via moties deze zaken bij het college onder de aandacht brengen.