Voldoende studentenkamers tot 2018

Tot in het studiejaar 2017/2018 zijn er in Wageningen voldoende studentenkamers beschikbaar. De bestaande plannen voor nieuwbouw bieden voldoende aanbod om de vraag de komende jaren op te vangen. Een mogelijk tekort aan studentenkamers wordt verwacht vanaf 2018/2019. Dit is de conclusie uit de nieuwe berekeningen die de gemeente Wageningen, Wageningen UR en Idealis gezamenlijk hebben opgesteld.

Wethouder Han ter Maat: “Elk jaar houden we met de universiteit en Idealis de verwachte aantallen studenten en de plannen voor nieuwbouw scherp in de gaten. We willen geen overcapaciteit creëren en natuurlijk ook geen tekorten krijgen. In goed overleg hebben we daarom aangegeven welke locaties nu prioriteit hebben en waar we ons nu op richten voor de komende periode jaren. Het is fijn dat we op basis van de huidige plannen tot 2018 in ieder geval voldoende studentenhuisvesting in de stad beschikbaar hebben.”

Het aantal nieuwe studenten is weer toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Op basis van de laatste berekeningen zal het aantal studenten ruim 12.500 zijn in 2020. De prognose komt hoger uit, als gevolg van de toename van de populariteit van de studies aan Wageningen UR en aangezien er meer buitenlandse studenten via de zogenaamde zij-instroom aan een MSc-studie beginnen.