Vragen over het stopzetten van zorg aan hoogbejaarden

Dicky Stijns van de Stadspartij Wageningen heeft burgemeester & wethouders (B&W) vragen gesteld over het zonder vooroverleg stoppen van de zorg door de christelijke zorginstantie Opella aan negen hoogbejaarde bewoners van de Van der Meertoren in het Nobelpark aan de Hollandseweg.

“Dit is een zeer ernstige zaak voor deze groep hoogbejaarden met een hoge zorgindicatie” zegt Dicky Stijns. “Te meer omdat deze hoogbejaarden nu in korte tijd al drie keer hebben moeten verhuizen. Bovendien zijn deze bejaarden, juist op verzoek van Opella, van het inmiddels afgebroken bejaardencentrum Rustenburg daar naar toe verhuisd. Voor die verhuizing is toegezegd dat er aan de zorg voor deze bejaarden niets zou veranderen.”

De Stadspartij is zeer ontstemd omdat Opella zonder goed overleg de zorg aan de hoogbejaarden stopt. Een aantal van hen heeft 24-uurs zorg nodig. Als reden wordt gegeven dat het aantal bewoners met deze zorgbehoefte terug loopt, waardoor het volgens Opella financieel niet meer rendabel is deze zorg nog aan te bieden.
Dicky Stijns wilde van B&W weten of Opella hierop aangesproken gaat worden en of B&W gaat bemiddelen tussen Opella, de Woningstichting en de hoogbejaarden. B&W heeft laten weten dat men in gesprek gaat met Opella en de Woningstichting en dat men gaat proberen een oplossing te vinden voor deze beslissing met ernstige gevolgen.