VVD zet vekeerde kop boven artikel

In de Stad Wageningen van vorige week stond een berichtje van de VVD met als kop: “VVD bezorgd over hoge woonlasten in Wageningen”. Daar had moeten staan: “VVD bezorgt Wageningen hoge woonlasten”.

De VVD moppert de laatste tijd vaker in het openbaar over de in hun ogen te hoge woonlasten in Wageningen. Men haalt er dan een onderzoek bij waarin staat dat huiseigenaren in Wageningen gemiddeld € 389,- aan OZB moeten betalen.

Wat de huidige gemeenteraadsleden van de VVD niet weten of wellicht vergeten zijn, is dat die hoge woonlasten juist veroorzaakt zijn door de VVD zelf. In de regeerperiode tot 2006, dus nog maar tien jaar geleden, heeft de VVD (samen met GroenLinks en het CDA) de onroerend zaakbelasting (OZB) met maar liefst bijna vijftig procent (50%!) verhoogd. Vier jaar lang werd de OZB door deze partijen, die op dat moment een meerderheid in de gemeenteraad hadden, elk jaar met tien procent verhoogd. Cumulatief komt dat neer op een verhoging van 46,5%. En dan nu klagen dat de lasten in Wageningen zo hoog zijn! Af en toe heeft het nut even naar het verleden te kijken, maar ik kan me voorstellen dat de VVD die periode graag vergeet.

Verderop in het artikel verwijt de fractievoorzitter van de VVD de huidige coalitie maar ongeremd geld uit te geven aan bijvoorbeeld het nieuwe gemeentehuis. De Stadspartij voelt zich hier niet door aangesproken. De Stadspartij streeft al jaar en dag naar nul verhoging van de OZB en als er één partij tegen de vernieuwbouw van ons stadhuis is, dan is het de Stadspartij wel.