Warmtenet zonder goede woningisolatie

In de Benedenbuurt is een coöperatie opgericht met als doel om de Benedenbuurt, als eerste wijk in Wageningen, gasloos te maken. Alle individuele gasketels gaan vervangen worden door een collectief warmtenet. Omdat veel woningen in de Benedenbuurt matig tot slecht geïsoleerd zijn, is gekozen voor een hoge temperatuurnet. Dan hoeft er aan de woning niets aangepast te worden. Dat daarbij een derde van die warmte weer verloren gaat, neemt de coöperatie voor lief. De werkelijke CO2 besparing is dus ver te zoeken. De coöperatie heeft haast omdat er voor ‘voorbeeldwijken’ een nationale miljoenensubsidie klaar ligt. Alleen met die subsidie is de omvorming naar gasloos betaalbaar. Zonder die subsidie is het voor een modale inwoner niet te betalen. De subsidie voorkomt dus dat huishoudens voor al te hoge investeringskosten komen te staan. De Stadspartij is sterk voorstander van energiebesparing en vermindering van de CO2 uitstoot. Daarom zijn we van mening dat de woningen eerst optimaal geïsoleerd zouden moeten worden voor dat een collectief warmtenet geïnstalleerd kan gaan worden. De Stadspartij vraagt zich overigens af hoe in de toekomst in andere wijken de omvorming betaald moet gaan worden. Of gaan we alle wijken in Wageningen bij de rijksoverheid als voorbeeldwijk aan melden?