Wat kost het verbeteren van de bereikbaarheid van Wageningen

De gemeenteraad heeft het college in oktober 2015 de opdracht gegeven om ‘Variant A’ (het opwaarderen van de bestaande wegen) verder uit te werken en een realistische kostenraming te maken. In goede samenwerking met inwoners van diverse buurten, ondernemers, maatschappelijke instellingen, Wageningen UR en de provincie heeft het college een overzicht gemaakt met de kosten voor vier varianten: Kostenefficiënt, Oorspronkelijk A, Doorstroming basis en Doorstroming plus.
“Het college is voornemens om hierbij uit te gaan van de goedkoopste oplossing en die in de Kadernota 2016 op te nemen”, aldus wethouder Han ter Maat. “Deze wijkt op onderdelen af van de Variant A zoals die afgelopen oktober is gepresenteerd, maar dat is het resultaat van samen optrekken en compromissen vinden. De kosten zijn fors, maar het is dan ook een veelomvattend plan. De goedkoopste variant kost € 27 miljoen euro, exclusief een fietstunnel De provincie heeft het zogenaamde ‘Rondje Campus’ ter vergelijking ook verder uitgewerkt. De kosten hiervan blijven (zoals in december 2014 geraamd) rond de € 14 miljoen. Wethouder Ter Maat: “Het kostenverschil is groot, dat is een feit. Het gemeentelijke beleid is om (conform de Ladder van Verdaas) bestaande infrastructuur te optimaliseren; daarvoor moet dan echter wel extra geld uitgegeven worden. Wij hebben als college gedaan wat de raad had gevraagd. Het is nu aan de gemeenteraad om daar een beslissing in te nemen. En daar is de gemeenteraad natuurlijk ook voor, bezien vanuit zijn budgetrecht”.