We zijn er ten slotte voor u!

De fractie van de Stadspartij begint aardig te wennen aan de nieuwe manier van vergaderen van de gemeenteraad. Vooral de grotere betrokkenheid van onze inwoners bij de voorbereidingen van een gemeenteraadsvergadering ervaren we als positief. Betrokkenen krijgen nu in ronde tafelgesprekken met de gemeenteraadsleden veel meer gelegenheid hun argumenten naar voren te brengen en om de discussie aan te gaan met de raadsleden. In de oude situatie mocht iemand voor de raadsvergadering maximaal vijf minuten inspreken en dat was het dan. De Stadspartij hecht grote waarde aan het contact met de inwoners. We zijn altijd op bijeenkomsten aanwezig, waar bewoners hun mening geven over de zaken die ze bezighoud. Het grote aantal emails met vragen en suggesties dat ontvangen wordt, is daar een gevolg van. Maar dat is prima. Luisteren en dan eerlijke adviezen geven is ook een belangrijke taak voor onze fractieleden. We zijn er ten slotte voor u!