Windmolens in de uiterwaarden?

Stadspartij wil nieuw onderzoek naar draagvlak

De Stadspartij Wageningen gaat het college van B&W vragen het onderzoek naar het draagvlak voor het plaatsen van zes grote windmolens in de uiterwaarden opnieuw te doen. Het onderzoek heeft plaatsgevonden op een moment dat niet duidelijk was waar het college de windmolens wilde plaatsen. De bevolking van Wageningen was niet of nauwelijks geïnformeerd over welke gevolgen die plaatsing gaat hebben voor heel veel inwoners van Wageningen.

Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering is door de coalitiepartijen (D66, GroenLinks en de PvdA) en de VVD besloten door te gaan met de procedure die moet leiden tot de plaatsing van zes 155 meter hoge windmolens in de uiterwaarden bij de Pabstendam. Tijdens die vergadering bleek dat het hele gebied ook nog eens voorzien moet worden van dijken en verharde wegen omdat de molens ook bij hoog water voor onderhoudswerkzaamheden bereikbaar moeten zijn.

“De bevolking is bij het draagvlakonderzoek gewoon misleid” zegt Rien Bor, gemeenteraadslid van de Stadspartij. “Er werd voortdurend gesproken over windmolens bij de haven of langs het havenkanaal. Nu weten we dat die molens gewoon in de uiterwaarden komen te staan, tussen het havenkanaal en de Rijn. We hebben op die plaats voor heel veel geld de asfaltcentrale van Bruil weggehaald. Het is nu natuurgebied waar nooit meer iets mee mag gebeuren. Het gebied valt onder tal van natuurbeschermingsprogramma’s: het Europese Natura 2000, de Ecologische Hoofdstructuur, Ruimte voor de Rivier, Beleidsregel Grote Rivieren en er gelden allerlei richtlijnen voor de bescherming van vogels. Het Renkums Beekdal werd voor vele miljoenen leeg gemaakt en onze uiterwaarden moesten een ecologische verbindingszone gaan vormen tussen de Veluwe en de Utrechtse heuvelrug. En nu besluiten de coalitiepartijen om daar zes torens te gaan bouwen die qua hoogte te vergelijken zijn met twee op elkaar gestapelde Cuneratorens. Ook nog aan de zuidkant van Wageningen, waar bij laagstaande zon, de slagschaduw tot ver in Wageningen te zien zal zijn en het zoevende monotone geluid van de wieken te horen zal zijn.”

Omgevingsvisie

Hoewel zonne-energie de belangrijkste vorm van energieopwekking zou moeten zijn, is de Stadspartij geen tegenstander van het opwekken van elektriciteit door wind. Maar het grondgebied van Wageningen is te klein voor een dergelijk grootschalig windmolenpark. Wageningen wordt omsloten door natuurgebieden (Binnenveld, uiterwaarden, de Eng) en zal dus op een andere locatie mee moeten doen in een windmolenpark. Bovendien heeft de provincie o.a. in de Omgevingsvisie 2013 aangegeven waar goede windmolenlocaties zijn in de provincie Gelderland. Wageningen, liggend in de luwte van de Utrechtse heuvelrug en de Veluwe, wordt daarin nooit genoemd. Aanbevolen wordt aansluiting te zoeken bij grote windmolenparken, bijvoorbeeld langs de A30 tussen Veenendaal en Ede.