Woonwensenonderzoek senioren in Wageningen

Woonwensenonderzoek senioren in Wageningen
De gemeente Wageningen stuurt een enquête naar senioren in Wageningen om onderzoek te doen naar hun woonwensen. Wethouder Han ter Maat van de Stadspartij: “Het zorgen voor passende en goede huisvesting voor senioren is een belangrijk onderwerp binnen de Woonvisie: de vergrijzing slaat natuurlijk ook in Wageningen toe. Tegelijkertijd hebben de senioren in onze stad totaal verschillende woonwensen.”
In afstemming met stichting Coördinatieorgaan Samenwerkende Wageningse Ouderenorganisaties (CWSO) en de Woningstichting heeft de gemeente daarom besloten om een enquête over woonwensen op te stellen. De enquête wordt willekeurig verspreid onder 1000 huishoudens in Wageningen, waarvan één of meer bewoners ouder dan 65 jaar is. Eind januari 2018 worden de resultaten bekend gemaakt. Hierna volgt een bijeenkomst voor geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomst kan er worden doorgepraat over de conclusies en is er ruimte om meer woonwensen en ideeën aan te geven. Wethouder Han ter Maat is dan aanwezig en zal graag met u meedenken.