Zebrapad Churchillweg officieel geopend

In de wijk de Roghorst ligt de Piekschool. Veel kinderen van deze school maken gebruik van de BSO Villa Beestenboel, een locatie van Kinderopvang Wageningen. Samen met de pedagogisch medewerkers moeten zij de drukke Churchillweg oversteken.
Op verzoek van de BSO Villa Beestenboel, een bewoonster van de Roghorst en de Piekschool is nu een zebrapad aangelegd, zodat een veiligere oversteek van kinderen kan plaatsvinden. Bovendien worden automobilisten door het zebrapad beter geattendeerd op overstekende voetgangers. Wethouder Han ter Maat van de Stadspartij heeft samen met kinderen van BSO Villa Beestenboel het nieuwe zebrapad op de Churchillweg geopend.