Zomerreces

Het zomerreces is ingegaan. De laatste raadsvergadering voor het zomerreces stond in het teken van de financiële afsluiting van 2021, de jaarrekening en de start die is gemaakt met de ontwikkeling van de bouwplannen van appartementen aan de Costerweg. En daar zijn we enorm blij mee. Hoewel het nog jaren duurt voordat deze woningen daadwerkelijk betrokken kunnen worden is er uiteindelijk toch zicht op een redelijk aantal nieuwe woningen. Dat is goed nieuws in deze tijd van woningkrapte!

De jaarrekening laat een fraai resultaat zien. Toch heeft de Stadspartij in deze laatste raadsvergadering haar zorgen geuit. Want zorgen zijn er: over de oplopende wachtlijsten in de zorgverlening en over het toenemende aantal inwoners dat niet of met veel pijn en moeite rond kan komen. Zij zullen in veel gevallen niet voldoende hebben aan de toegezegde energievergoeding. En zo zijn er bij de Stadspartij ook zorgen over toenemende personeelstekorten. Eigenlijk iedere sector heeft hier mee te maken. Dit heeft veel consequenties, ook voor inwoners van Wageningen. 

Nu dan eerst het zomerreces. De Stadspartij wil ook in deze periode naast haar inwoners blijven staan. Spelen er zaken die voor u belangrijk zijn: laat het ons weten!

Wij wensen u allen een mooie zomerperiode, in onze prachtige stad of verder van huis!