KLAAS DE WEERD

In mijn werk ben ik dagelijks bezig om mensen te stimuleren, te motiveren en te inspireren; gezamenlijk ergens de schouders onder zetten om een doel te bereiken. Daarnaast voel ik me betrokken bij de zaken die in onze maatschappij spelen; van aandacht voor de jeugd tot (mantel)zorg voor ouderen. Vanuit deze insteek wil ik me heel graag inzetten voor de Stadspartij. Deze partij, die zich sterk maakt voor Wageningen, heeft tot doel om aan alle leeftijdsgroepen én daaraan gerelateerde vraagstukken aandacht te besteden en zo samen naar optimale oplossingen te zoeken. De Stadspartij wil dicht bij de inwoners van Wageningen staan en mét en voor hen zoeken naar oplossingen en mogelijkheden. De kracht van samenwerking met jong en oud in én voor onze samenleving. Daar ligt mijn motivatie en inspiratie!