KLAAS DE WEERD

Als financieel adviseur kom ik regelmatig in contact met mensen die tegen problemen aanlopen. Vaak zijn het financiële problemen die aan de orde komen maar net zo vaak krijg ik te maken met mensen die te maken hebben met sociale problematiek. Ik voel me betrokken bij deze mensen en wil graag mijn steentje bijdragen om situaties te verbeteren. Vandaar ook dat ik als vrijwilliger bij Schuldhulpmaatje meedenk met mensen in financiële problemen. Door hen te begeleiden en te ondersteunen ontstaat er nieuw perspectief.

Vanuit het samen zoeken naar oplossingen en mogelijkheden zet ik me ook in voor de Stadspartij. Deze partij, die dicht bij álle inwoners van Wageningen wil staan, maakt zich sterk mét en voor hen. De kracht ligt in het oplossingsgericht werken. Luisteren naar mensen, ervoor staan om lokale belangen goed te behartigen. De samenwerking vanuit sociale cohesie met jong en oud in én voor onze samenleving. Daar ligt mijn motivatie en inspiratie!