‘Nieuwe toekomst’, een prettige toekomst?

Onder het mom ‘De Nieuwe Toekomst’ probeert het college, door met geld te schuiven, de grote tekorten weg te werken. U weet: de Stadspartij is tegen het verhogen van de gemeentelijke belastingen. Ons standpunt: zoek geld in het bezuinigen op uitgaven, waarbij bestaande voorzieningen zoveel mogelijk worden gerespecteerd. Kijk kritisch naar jaarlijkse subsidies, maar ook … Lees verder

Nu bezuinigen op economie?

Uit landelijk onderzoek blijkt dat van de horeca en non-food winkels 85% dreigt te bezwijken door de lockdown. Eén derde geeft aan het nog minder dan een maand vol te kunnen houden. Ruim twee derde kan de huur en voorjaarsgoederen niet betalen. Vaste klanten kopen nu massaal via internet. Een kaalslag dreigt in de binnensteden, … Lees verder

Ook snel statiegeld op blikjes!

In het voorjaar van 2018 is een ‘statiegeld-motie’ van de Stadspartij unaniem aangenomen. Het doel van de motie is om het zwerfafval te beperken en Wageningen aan te sluiten bij de ‘Statiegeldalliantie’. Deze organisatie, waarbij gemeenten en andere organisaties zijn aangesloten, lobbyt bij de rijksoverheid om statiegeld in te voeren op kleine PET-flessen en drankblikjes. … Lees verder

Het verschil tussen Frans en Peter

Frans Timmermans (PvdA), vicevoorzitter Europese Commissie, wil de klimaatdoelen van zijn ‘Green Deal’ voor 50% in 2030 gehaald hebben en voor 100% in 2050. Ook de Nederlandse regering streeft naar volledige klimaatneutraliteit in 2050, net als de Provincie Gelderland en veel gemeenten om ons heen. Alleen ons college blijft krampachtig vasthouden aan volledige klimaatneutraliteit in … Lees verder

Besturen van een stad doe je samen

Om nou te zeggen dat de fractie van de Stadspartij weer met heel veel plezier aan de nieuwe vergadercyclus begint is wat overdreven. Niet dat het besturen van de stad ineens minder interessant is of dat de fractie opziet tegen het bespreken van moeilijke dossiers of geen oplossing ziet voor de financiële problemen van Wageningen. … Lees verder

Wisseling van de wacht!

De fractie van de Stadspartij heeft afscheid genomen van Dicky Stijns. Nou ja, afscheid genomen. Dicky doet een stapje terug, maar blijft de fractie in diverse dossiers ondersteunen. Dicky was zes jaar actief als gemeenteraadslid en droeg volledig uit, waar de Stadspartij voor staat: zo weinig mogelijk aan de vergadertafel in het gemeentehuis, maar zo … Lees verder

Unieke kans gaat verloren

Een paar eeuwen geleden stroomde de Rijn vlak langs ons stadje en bepaalde de rivier de groei en bloei van Wageningen. Geleidelijk heeft Wageningen de rivier de rug toegekeerd en pleziervaart en watersporters ver weggestopt achter een grote overslaghaven. Vanwege een dijkverzwaring, waarbij de hele Grebbedijk op de schop gaat, had Wageningen de uiterst zeldzame … Lees verder

Binnenveld als afvalputje

Het college heeft een visie op het buitengebied van onze stad laten maken. Het doel van de visie is om te komen tot een samenhangende natuur- en landschapsvisie op het hele buitengebied. Voor het gemak wordt het buitengebied in vijf eenheden opgedeeld: Nude-Binnenveld, Uiterwaarden, de Eng, bosgebied op de Wageningse Berg, en (sportpark) de Zoom. … Lees verder

Realistisch klimaatbeleid

Half mei heeft de Rekenkamer een rapport gepresenteerd over het streven van de gemeente Wageningen om al in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn. Een Rekenkamer onderzoekt of het handelen van een gemeentebestuur iets voor de burgers oplevert. Daarbij onderzoekt de Rekenkamer de doeltreffendheid, de doelmatigheid en of alles voldoet aan de wet. De Rekenkamer kwam … Lees verder

Vergaderen in Coronatijd

De gemeenteraadsraadsvergaderingen en de gesprekken met u als inwoner worden langzaam weer opgestart en de gemeenteraad is weer in gesprek over belangrijke en minder belangrijke zaken. Maar het is nog wel even zoeken naar een juiste manier van overleggen. Een overleg via een beeldscherm is echt behoorlijk anders dan een persoonlijk gesprek. De interactie wordt … Lees verder