Hoort de wind waait door de wieken

Als Stadspartij zijn we sceptisch over de energietransitie, dat is geen nieuws meer. Niet omdat we niet vinden dat we op het klimaat en op onze wereld moeten passen. Maar juist omdat het passen op de wereld verder gaat dan klimaatneutraal zijn. Het gaat om betrokkenheid van burgers, gelijkwaardige participatie en eerbied voor natuur en … Lees verder

Een hond is geen melkkoe!

Al jaren probeert de Stadspartij van de hondenbelasting af te komen. Niet omdat de Stadspartij vindt dat eigenaren van honden niet hoeven bij te dragen aan het onderhoud van de faciliteiten die ze gebruiken, maar wel omdat de hondenbelasting daar nu niet voor gebruikt wordt. De hondenbelasting verdwijnt nu in de algemene gemeentekas. Een hond … Lees verder

Geld stinkt niet

De begroting is vastgesteld. Een positieve dit keer – althans in de cijfertjes onder de streep. Belangrijker is, wat het voor de Wageninger betekent. Nu niet per se heel veel positief. Met magere jaren achter de rug is, heeft het college vooral besloten veel eerdere bezuinigingen terug te draaien. En daar waar nodig bij te … Lees verder

Elk najaar heeft zijn meerjarenbegroting

Het najaar heeft zijn eigen tradities. Naast najaarsstormen, bomen die blad verliezen en paddenstoelen die uit de grond schieten wordt ook de meerjarenbegroting besproken. In de herfst van haar bestaan heeft het bestuur haar laatste begroting aangeboden. In een andere opzet probeert het gemeentebestuur grip te krijgen op de (nieuwe) toekomst van onze stad. Het … Lees verder

Afval wegbrengen moet gratis blijven

B&W stelt voor om alle bovengrondse afvalcontainers ondergronds te maken. Maar om dat te betalen wordt het gratis wegbrengen van afval naar het afvalstation sterk beperkt en fors duurder. Dat ondergronds maken vindt de Stadspartij prima, maar de gratis toegankelijkheid van het afvalstation is voor de Stadspartij ook erg belangrijk. Het is van groot belang … Lees verder

Gastvrije vestingstad

De fractie van de Stadspartij is blij dat er eindelijk vaart gemaakt wordt met het doortrekken van de stadsgracht aan de Stationsstraat. Wat ons betreft wordt de lelijke kolos (vroegere SNS-bank), die op de gedempte gracht staat, afgebroken en krijgt Wageningen zijn vestingstadsgezicht terug. De financiële meevaller, die het college heeft ontdekt, mag wat ons … Lees verder

Nieuwe ronde, nieuwe uitdagingen

Zomervakantie: de terrassen zitten vol, de stad is gelukkig weer levendig en mensen ontmoeten elkaar. Al was er misschien qua weer weinig zomers aan. En weinig zomervakantie voor de stad, want de stad staat niet stil. In de zomer heeft Rien Bor, na jarenlang met veel passie het fractievoorzitterschap te hebben uitgevoerd, het stokje overgedragen … Lees verder

Niet zwart, niet wit

De raad gaat met reces. Een welverdiende vakantie met name voor het ondersteunend personeel. Een nieuwe burgemeester, online vergaderen en de laatste kadernota van dit college, het waren drukke weken. Ook als raadsleden zaten onze agenda’s bomvol. Met afspraken met burgers, initiatieven en ambtenaren. Het nadeel van besluitvorming is dat er maar twee keuzes zijn: … Lees verder

‘Nieuwe toekomst’, een prettige toekomst?

Onder het mom ‘De Nieuwe Toekomst’ probeert het college, door met geld te schuiven, de grote tekorten weg te werken. U weet: de Stadspartij is tegen het verhogen van de gemeentelijke belastingen. Ons standpunt: zoek geld in het bezuinigen op uitgaven, waarbij bestaande voorzieningen zoveel mogelijk worden gerespecteerd. Kijk kritisch naar jaarlijkse subsidies, maar ook … Lees verder

Nu bezuinigen op economie?

Uit landelijk onderzoek blijkt dat van de horeca en non-food winkels 85% dreigt te bezwijken door de lockdown. Eén derde geeft aan het nog minder dan een maand vol te kunnen houden. Ruim twee derde kan de huur en voorjaarsgoederen niet betalen. Vaste klanten kopen nu massaal via internet. Een kaalslag dreigt in de binnensteden, … Lees verder