Op weg naar… alles?

Na de visie buitengebied en het Wagenings Kompas is het nu tijd voor de visie op de bebouwde kom. Fijn dat er duidelijkheid komt. Althans, zo lijkt het. Want waar het kompas voor de bebouwde kom precies heen wijst, weet niemand. Sterker nog het doet meer denken aan een random ronddraaiende pijl dan iets dat … Lees verder

Zorg en een visie woonzorg

De school de Zwaneridder is verhuisd naar de Voorburglaan. Een nieuwe school op een mooie plaats aan de rand van de wijk Kortenoord. Dat niet alles 100% in orde is bij een oplevering is een bekend fenomeen. Een schoolplein dat door (weers)omstandigheden bij oplevering nog niet klaar is, geeft echter flinke problemen. De grootste zorg … Lees verder

Wageningen Campus of Campus Wageningen

Wie Wageningen zegt, zegt Wageningen University: bijna in één adem. Dat is niet erg, ook de Stadspartij is trots op ‘onze’ universiteit. Toch ziet het verhaal van de stad en de universiteit er heel anders uit dan 30 jaar geleden. Toen fietsten studenten elke dag van hot naar her. College op de berg, lunch in … Lees verder

To be or not to be

Als Stadspartij staan we altijd voor onze stad. Een stad met haar inwoners en voor haar inwoners. Toch bekruipt ons steeds vaker het onbehaaglijke gevoel dat we als stad, of als gemeenteraad, steeds minder over de stad en haar inwoners gaan. Zo werd in afgelopen vergadering gesproken over het inpassingplan van de provincie rondom Beter … Lees verder

Schiet mij maar lek!

Het leek allemaal zo leuk! De dijk tussen de Grebbeberg en de Wageningse Berg, die de Gelderse Vallei tot aan Amersfoort moet beschermen tegen een overstroming, zou omgevormd worden tot een Deltadijk Een soort superdijk met een rijbaan gescheiden van fiets- en wandelpad. En als we toch grond gaan verplaatsen, zou er in de uiterwaarden … Lees verder

Overbelasting elektriciteitsnet

Morgen is het de ‘kortste’ dag! Met veel lichtjes versieren we bomen, huizen en soms hele buurten, om te vieren dat de dagen weer gaan lengen. Kunnen we dat de komende jaren nog wel zo uitbundig blijven doen? Uit een infoavond van de regio FoodValley blijkt dat het transport van elektriciteit de komende jaren voor … Lees verder

Benedenbuurt worstelt met gasafsluiting

In 2018 schreven GroenLinks, D66, PvdA en de ChristenUnie in hun coalitieakkoord dat er in Wageningen voortaan elk jaar twee wijken van het gas af zouden gaan. Want in 2030 zou heel Wageningen gasvrij en klimaatneutraal moeten zijn. Dat laatste is overigens inmiddels gewijzigd naar 2040 en de grote vraag is of 2050 gehaald gaat … Lees verder

Gemeenteraad denkt mee over de begroting

Ieder jaar wordt door de gemeenteraad gesproken over de begroting voor het komende jaar. We kijken naar welke zaken in Wageningen aandacht verdienen en hoe we geformuleerde plannen kunnen financieren.  Het college heeft de jaarlijkse begroting opgesteld. Ook dit jaar zagen we binnen de gemeenteraad veel wensen om hierop belangrijke aanpassingen te doen. Ook blijven … Lees verder

Zelf de inspraak regelen!

Op 1 januari wordt de Omgevingswet ingevoerd! Vanaf dat moment ligt de zorg voor de omgeving niet meer alleen bij de gemeente, maar ook bij inwoners en bedrijven. Wanneer een inwoner, ondernemer, projectontwikkelaar of organisatie het initiatief neemt voor een verandering van de omgeving, organiseert diegene ook zelf de inspraak. Wanneer de gemeente de initiatiefnemer … Lees verder

De ruimtelijke opgaven van Wageningen

De ruimtelijke opgaven in onze steden zijn divers en complex. Veel steden in Nederland worstelen met enorme tekorten op de woningmarkt en met de opdracht van ‘Den Haag’ om te bouwen. Tegelijkertijd hebben veel steden te maken met stagnerende bouwprojecten vanwege hoge kosten, oplopende rente en te weinig buitengebied. De oplossing moet daarom veelal gezocht … Lees verder