Jaarstukken 2015 beschikbaar

Wageningen is een stad met een grote ambities. Het college heeft radicaal ingezet op politieke vernieuwing. Zo is vorig jaar samen met de stad een visie op de binnenstad opgesteld. Inwoners, ondernemers en de gemeente bouwen met elkaar aan een levendige en sterke binnenstad. In 2015 is ook gestart met sloop en nieuwbouw in de wijk Patrimonium. In het afgelopen jaar is ook de basis gelegd voor een nieuwe sporthal aan de Marijkeweg.
Wageningen heeft ook een stevig en vernieuwend sociaal beleid. Onder de naam ‘Samen Wageningen’ hebben veel mensen meegedacht over hoe we het best goede zorg en welzijn dichtbij inwoners kunnen organiseren.
Op het gebied van klimaat loopt Wageningen nog steeds voor in Nederland. De ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn, blijft stevig overeind. Nieuw is het besluit om van Wageningen een proeftuin voor innovatie te maken en de relatie tussen klimaat en economie is verstevigd. Wageningen werkt aan een circulaire economie, binnen en buiten de stadsgrenzen.
De jaarstukken worden op 20 juni ter vaststelling besproken in de gemeenteraad.