Precaire situatie rond de precario

Het wordt steeds duidelijker waarom de Stadspartij niet mee mocht doen aan de coalitie van GroenLinks en D66. We zijn te zuinig en te kritisch. We letten te veel op de gemeentelijke uitgaven en daarmee ook op die van de inwoners. Neem nou de precariobelasting (belasting voor bodemgebruik) die aan nutsbedrijven zoals Vitens is opgelegd. Toen in 2017 duidelijk werd dat die belasting door Vitens doorberekend zou worden aan de inwoners van Wageningen, hebben de ChristenUnie, PvdA, SP en de Stadspartij en motie ingediend om die belasting af te schaffen. Die motie werd toen verworpen door GroenLinks, D66, VVD en het CDA. Nu er een nieuwe coalitie is en Vitens daadwerkelijk een behoorlijk bedrag (€75,15) aan alle huishoudens in Wageningen doorberekend, heeft de Stadspartij die zelfde motie uit 2017 vorige week weer ingediend. Helaas stemden GroenLinks en D66 weer tegen. Maar tot onze grote verbazing stemden ook de ChristenUnie en de PvdA tegen de motie, die ze zelf in 2017 hadden opgesteld. De motie werd dus weer verworpen. Onlangs werd ook de OZB al met 4,5 % verhoogd.

We zijn benieuwd welke extra lasten de coalitie de komende jaren nog meer bij burgers en bedrijfsleven gaat neerleggen.