Samen staan we sterk!

Het zijn bijzondere tijden, zacht uitgedrukt. De fractie van de Stadspartij hoopt dat u in goede gezondheid verkeert. Wij zijn bijzonder trots op hoe velen zich inzetten voor de ander. Veel vrijwilligers hebben zich aangemeld en geen hulpvraag is te gek. We doen dit samen! Vreemd genoeg heeft het woord ‘samen’ bij het college opeens een andere betekenis. Normaal gesproken staat raadpleging van inwoners bovenaan hun lijstje. Tot nu. Het ene na het andere voorstel wordt zonder u goed te raadplegen doorgezet. Natuurlijk is het nu even lastig om iedereen te bereiken. Maar dat is nooit een reden om dan maar besluiten te nemen zonder u gehoord te hebben. De hoorzitting voor een visie op het gebied rond de stad ging niet door. De visie wordt wel ontwikkeld en gekoppeld aan een regionale visie voor de bouw van windmolens en zonneparken. De bouw van een warmtekrachtcentrale in het buitengebied dreigde schriftelijk te worden afgedaan. Omdat ons nog grote uitdagingen te wachten staan, moeten we juist greep houden op ontwikkelingen met grote invloed op de omgeving van alle Wageningers, mèt alle Wageningers. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Dat is waar de Stadspartij voor staat: samen verder komen!