Bestemmingsplanprocedure ‘Noordelijke inprikker’ van start

Eindelijk wordt het ontwerp-bestemmingsplan ‘Noordelijke Inprikker’ ter inzage gelegd voor inspraak. Aanpassing van het huidige bestemmingsplan is nodig om een veilige tweede toegangsweg voor de Wageningen Campus te realiseren via de Kielekampsteeg en de Bornsesteeg. Op donderdag 17 maart vindt een inloopbijeenkomst plaats waar geïnteresseerden hun vragen kunnen stellen.

De gemeente heeft besloten, mede op verzoek van Wageningen UR en omdat het past binnen de plannen om de bereikbaarheid van heel Wageningen te verbeteren, de Kielekampsteeg geschikt te maken als tweede toegangsweg van de Campus.

“Op dit moment wordt de Kielekampsteeg in de spits al door veel automobilisten gebruikt om op de campus te komen”, zegt Han ter Maat, wethouder namens de Stadspartij. “Deze weg is daar niet geschikt voor omdat er ook veel fietsen en wandelaars gebruik van maken. Door een vrij liggend fietspad aan te leggen, rijden de fietsers straks niet meer op dezelfde weg als het gemotoriseerde verkeer. Dat is een stuk prettiger en veiliger!”

De weg zelf wordt anders ingericht zodat deze past bij een maximale snelheid van 60 km/uur, maar blijft binnen het huidige wegprofiel.

De gemeente organiseert op donderdag 17 maart een inloopbijeenkomst. Geïnteresseerden kunnen zich dan laten informeren over het ontwerp en over de procedure. De inloopbijeenkomst vindt plaats in gebouw Impuls (gebouw 115) op de Wageningen Campus, van 19.00 tot 20.30 uur.