Coalitie-onderhandelingen zonder de Stadspartij

GroenLinks is in Wageningen met 6 zetels als grootste partij uit de stembus gekomen en heeft als eerste het recht om een nieuw bestuur voor de gemeente samen te stellen. Daarbij heeft de partij gekozen om, na vier jaar met D66 en de Stadspartij geregeerd te hebben, de nieuwe onderhandelingen te starten met D66 (5 zetels), PvdA (2 zetels) en de ChristenUnie (1 zetel). De Stadspartij (5 zetels), de tweede partij van Wageningen, werd daarbij genegeerd. Dat leidde tot veel verbazing en vragen in de stad.

“Ik moet eerlijk zeggen dat het ook bij de fractie van de Stadspartij heeft geleid tot verbazing en veel vragen”, zegt fractievoorzitter Rien Bor. “Gebruikelijk is dat je eerst gesprekken voert met alle politieke partijen en zeker met de partijen met wie je de afgelopen vier jaar goed hebt samengewerkt. Als dan blijkt dat er onoverkomelijke verschillen zijn, kun je besluiten om verder te kijken. Maar de Stadspartij is niet eens uitgenodigd voor een gesprek. Wij gingen er volledig van uit dat de coalitie (GroenLinks, D66 en Stadspartij) na de verkiezingswinst van GroenLinks en de Stadspartij, gewoon voortgezet zou worden. Maar geheel tegen de signalen van de kiezers in besloot GroenLinks onderhandelingen te starten met alleen D66, PvdA en CU.”

De verkiezingsuitslag heeft in Wageningen voor een unieke situatie gezorgd. De drie grote partijen hebben 16 van de 25 zetels in handen. De resterende 9 zetels moeten verdeeld worden over zes kleine partijen: VVD 2, Connect 2, PvdA 2, CU 1, CDA 1, SP 1.
“De coalitie heeft het bij de verkiezingen als geheel goed gedaan”, meent Bor. “D66 verloor weliswaar stemmen, maar de Stadspartij en GroenLinks wonnen veel stemmen. Al met al ging de coalitie er dus op vooruit. Dat is ongebruikelijk; wie regeert krijgt meestal veel kritiek. We beschouwen de winst dus als een blijk van waardering voor een stabiel bestuur, dat de afgelopen vier jaar in goede harmonie de stad bestuurd heeft. Als het aan de Stadspartij had gelegen, waren we met dezelfde coalitie en dezelfde wethouders verder gegaan. We wachten nu het verloop van de onderhandelingen af. Maar we zijn te allen tijde bereid onze verantwoordelijkheid te nemen, zoals we dat de afgelopen jaren steeds hebben gedaan. Ook onze huidige wethouder is uiteraard beschikbaar voor een volgende termijn. Krijgen wij die gelegenheid niet, dan gaan wij vanuit de oppositie de belangen van de Wageningse inwoners verdedigen.”