De Gouden Eeuw en de begroting

De Gouden Eeuw. Voor wie de middelbare school niet in het teken van geschiedenis heeft gestaan: dit is een periode van ongeveer honderd jaar waarin de toenmalige Nederlandse Republiek een enorme welvaart kende. Dat was het eerste waar ik aan moest denken bij het lezen van de gemeentelijke begroting 2023 – 2026.  Een begroting waarvan, in ieder geval ten opzichte van de jaren hiervoor, de (financiële) bomen tot in de hemel lijken te groeien. Hoewel het bedrag voor 2023 onder de streep lager is dan in eerste instantie gedacht, biedt deze begroting wat de Stadspartij betreft kansen. Bijvoorbeeld de kans om lokale lasten, zoals onder meer de hondenbelasting af te schaffen en de onroerendezaakbelasting in toom te houden. Het biedt ook de kans om in gesprek te gaan met onze middenstand over (verdere) verduurzaming en energiebesparing in deze barre tijden van hoge energieprijzen en inflatie. Dit is ook een kans om nu in gesprek te gaan over onderwerpen die voor u belangrijk zijn. Ik nodig u dan ook van harte uit om ons te mailen met voor u belangrijke onderwerpen. Wij gaan graag met u in gesprek.