Een goede start na het zomerreces? 

Na een mooie zomerperiode zijn de eerste politieke stappen weer gezet. Wat vooral opviel was dat heel veel burgers de weg naar het gemeentehuis konden vinden. Wat was er aan de orde?

Allereerst het bestemmingsplan Churchillweg – Spelstraat. Dit plan is goed voor de bouw van 90 woningen. We zijn al jaren bezig om dit plan tot een goed einde te brengen. En toch is er nog steeds discussie. Daarnaast werd gesproken over de nota van uitgangspunten van de Costerweg. Het ging vooral over de toezegging over de bouwhoogte van de ongeveer 200 geplande woningen. Ook hier de nodige discussie terwijl we behoefte hebben aan besluitvorming. Zodat we gaan bouwen in plaats van praten. 

Tot slot. Dat sporten goed voor de gezondheid is weet iedereen. Maar er moet wel ruimte zijn. Dat ontbreekt in Wageningen in toenemende mate. Wat ook ontbreekt is daadkracht bij het college. Al jaren wordt er gesproken over een herverdeling van de sportvelden op de Zoom en in Noordwest waardoor de leegstand bij de ene sportclub het tekort bij de andere sportclub kan opheffen. Ook een winterse blaashal op de velden van KV Wageningen kan voor een forse toename van sportruimte zorgen. Ook hier besluiteloosheid. De Stadspartij gaat bij de herijking van het sportbeleid maar weer hameren op snelheid van handelen en besluitvaardigheid.