Geen isolatie subsidie voor Wageningen

De Stadspartij is zeer verbaasd over het feit dat de provincie Gelderland subsidie voor isolatie van woningen verstrekt voor energiebesparende maatregelen, maar dat de gemeente Wageningen als enige gemeente in de provincie Gelderland geen gebruik maakt van die subsidie. Op de website van de provincie staat zelfs: ‘Subsidie beschikbaar, behalve in Wageningen’. Navraag leert dat het college vindt dat het extra werk oplevert en de ambtelijke uren beter aan een klimaatcampagne (o.a. windmolens) besteed kan worden.

“Een grondregel in een duurzame samenleving is dat energie die je niet verbruikt, je ook niet hoeft op te wekken”, zegt Han ter Maat namens de  gemeenteraadsfractie van de Stadspartij.
“Het is veel beter energie te besparen en daarmee minder CO2 uit te stoten, dan meer elektriciteit op te wekken. Het lijkt wel of we hier op een eiland wonen. Alle gemeenten in Gelderland geven hun inwoners de gelegenheid subsidie aan te vragen waarmee ze hun woningen kunnen verbeteren en de energiekosten kunnen verlagen. Alleen ons college trekt zijn eigen plan. Inmiddels is de provinciale pot leeg en is Wageningse inwoners definitief isolatie subsidie onthouden.”

Al in 2011 werd in de ‘Lokale Duurzaamheidsmeter 2011’ geconstateerd dat ‘Wageningen geen strategische visie heeft op duurzaamheid’. Twee jaar later heeft onze gemeente nog steeds geen strategische visie, zo blijkt uit de ‘Lokale Duurzaamheidsmeter 2013’. “Volgens mij is er geen betere bijdrage aan de klimaatdoelstellingen dan minder energie te gebruiken. Dus isoleren zou prioriteit moeten hebben. In het raadsbesluit ‘Wageningen klimaatneutraal 2030’ staat dat 50% energiebesparing bereikt moet worden, waarmee 50% CO2 reductie wordt bereikt. Stimuleer dan ook inwoners om hun huizen te isoleren, zeker wanneer de provincie daar nog eens aan bijdraagt. Bovendien is in het recent opgestelde ‘Toekomstatelier Duurzaam Wageningen’ woningenisolatie ook nog eens een verbeterpunt.”