Herontwikkeling Duivendaal samen met inwoners

Onlangs werden inwoners van Wageningen voor de vierde keer uitgenodigd om mee te denken en te praten over de invulling van Duivendaal en het daarnaast gelegen terrein van de Hof van Wageningen. In eerdere sessies waren diverse varianten besproken en uiteindelijk kwam er één voorstel bovendrijven. De fractie van de Stadspartij is uitermate tevreden over hoe de inwoners en vooral omwonenden bij dit plan zijn betrokken. Het resultaat is een parkachtig plan met een mooie zichtlijn vanaf de Lawickse Allee op het centrum. Ook Junushoff en de stadsgracht komen beter tot hun recht. In het plan worden de monumentale gebouwen en bomen langs Duivendaal behouden en op het Duivendaalterrein komen ruim 200 woningen. Ook op het terrein van de Hof van Wageningen komen ruim 100 woningen. Aan de andere kant van het Hof van Wageningen-terrein wordt gedacht aan een parkeergarage, waarmee een oplossing gevonden wordt voor het huidige parkeerprobleem in de binnenstad. Verder is er aandacht voor seniorenwoningen en komt er ruimte voor kleinschalige kantoorfuncties, gezondheid, kunst en cultuur. Een mooi parkachtig plan met veel mogelijkheden en een geweldige facelift voor de uitstraling van ons stadje. Op 26 september worden de uitgangspunten van het plan voorgelegd aan de gemeenteraad.