Horeca-ondernemers markt vrezen verlies

De Stadspartij maakt zich zorgen over de deelname van Wageningse horecaondernemers aan het 5 mei festival. Een groot aantal horecaondernemers aan de Markt heeft zich teruggetrokken vanwege de onevenredige verhoging van de kosten voor een tappunt op de Markt. Per ondernemer moet er ruim 8000 consumpties verkocht worden, voor winst gemaakt kan worden. Dat aantal is hoger dan er ooit verkocht werd. De ondernemers vrezen verlies. Wat de Stadspartij daarbij zorgen baart is dat het organiserende comité Wageningen 45 alle bezwaren van de Wageningse ondernemers naast zich neerlegt en vrolijk op zoek gaat naar ondernemers van buiten de stad die het risico wel aandurven of het onderschatten. Communicatie met Wageningen 45 bleek praktisch onmogelijk. Het feest op 5 mei moet ook een feest zijn voor Wageningse ondernemers, vindt de Stadspartij.
Vandaag zijn de verkiezingen. De Stadspartij heeft niet meegedaan aan de verkiezingsdebatten in Wageningen omdat we een lokale partij zijn en ons richten op zaken die hier spelen. Volgend jaar zijn op 21 maart de gemeenteraadsverkiezingen. We begrijpen dat het vandaag even behelpen was, maar over een jaar mag u weer op ons stemmen. Dan is de keus waarschijnlijk een stuk eenvoudiger dan vandaag. In een stemlokaal stem je lokaal.